Kişisel Gelişim

Başarı Üzerine Söylenmiş En Güzel Sözler

 • İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. Jean Paul Sartre
 • İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum. Henry Davıd Thureau
 • Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Ben Sweetland
 • Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur. B. Dısraelı İnsanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanın doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir. W. E. Deming
 • Coşku, zekadan daha önemlidir. Albert Eınsteın
 • Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. Mark Kay
 • Yapabildiğimiz herşeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık. Thomas Edison
 • Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir. Leonardo da Vinci
 • Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız, birilerini uyandıracagınızdan emin olabilirsiniz. Henry Wadsworth Longfellow
 • Bir kitap bir aynadır. Ona bir eşek bakacak olursa karşısında elbette bir evliya görmez. Goergo C.Lıchtenberg
 • Çömez yakınıyormuş: "Bize öyküler anlatıyorsun ama anlamlarını açmıyorsun." Usta yanıt vermiş: "Biri sana meyveyi çiğneyerek ikram etse hoşuna gider miydi?" Paul Brunton
 • Oğlum, bütün hayatımı kolların ve ayakların belirlemeyecek. Hayatına asıl yön verecek olan beynin ve kalbindir. Bir şeyi gerçekten istiyorsan, bütün engelleri yenip ona ulaşabilirsin. Shelton Skelton
 • Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar. Alfred Lord Whıtehead
 • Arzu varsa çözümde vardır. Anonim
 • Olumsuz düşünceleri zihinsel canavarlar halini almadan önce yok edin. Anonim
 • Sizi korkutan her deneyim size güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize "Ben bu dehşeti yaşadım. Bundan sonra gelecek şeylere hazırım" dersiniz. Eleanor Roosevelt
 • Yeterince sevginiz varsa dünyada ki en mutlu ve en güçlü insan olursunuz. DR. Emmet Fox
 • Hata değil çare bulun. Henry Ford Annem Help, "Herkesin kaderini kendisinin çizdiğine inanırım. Yaradanın sana verdiğiyle en iyisini yapmalısın" derdi. Forrest Gump Filminden
 • Deneyim: En acımasız öğretmen odur. Fakat en iyi öğretmen de odur. C.S. Lewıs
 • Bir değişim, bize gelişme fırsatını sağlayacak olan bir sonraki değişime yol açar. Vıvıen Buchen
 • Başarıya ulaşıp sıcrama yapan bireyler, aynı zamanda değişimin ustaları olacaklardır. R. Kanter
 • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır, çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir. L.Y. Rauke
 • En sıradan iş bile büyük başarılar getirme potansiyeline sahiptir. H. Jackson Brown
 • Ders alınmış başarısızlık başarı demektir. Malcom S. Forbes
 • Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. Germaın Martın
 • Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. Cıcero
 • İyiliği, hastalığı, sefaleti, mutluluğu, zenginliği, fakirliği yapan zihindir. Edmund Spencer
 • "Harukulade şeyler ancak, içlerindeki bir şeyin koşulların üzerinde olduğuna inanma cesaretini gösterenler tarafından yapılmıştır." Barton
 • "Kişinin geleğe dönük umutları şimdiki gücünün kaynağıdır." Maxwel
 • Limiti koyan zihindir. Zihin bir şeyi yapabileceğini kestirebiliği kadar başarılı olur. Yüzde 100 inandığın sürece her şeyi yapabilirsiniz. Arnold Schwarzenegger
 • "Konsantrasyon, bezginlik duymadan fiziksel ve zihinsel enerjiyi tek bir noktaya sürekli uygulama yeteneğidir." Thomas Edison
 • "Gerçek başarı başarısızlık korkusunu yenebilmektir." Sweeney
 • "Ne geçmiş vardır ne gelecek; sadece sonsuz bir şimdi vardır." A. Cowley
 • Kişinin geleceğe dönük umutları şimdiki güçünün kaynağıdır. Maxwel
 • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar." Emile Raux
 • Bir gemi doğuya gider, biri batıya. Esen aynı rüzgarla: hangi yöne gidebileceğini belirleyen rüzgar değil, yelkendir. Ella Wheeler Wilcox
 • Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir. Thomas Edison
 • Tembel insan yoktur. Sadece kendisine esin kaynağı oluşturacak kadar güçlü amaçları olmayan insanlar vardır. Anthony Robbins
 • Başarının sırrı işini tatile çevirmektir. Mark Twin
 • Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Latin Atasözü
 • Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceklerinizi yapın. Alex Morrison
 • Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir. Paul J. Meyer
 • Düşündüğümüz şey yavaş yavaş biliçaltında kalıplaşmış gerçek bir deyimle kendini gösterir. Ernes holmes
 • Rüzgarın yönünü tayin edemeyiz ama geminin yönün değitirebiliriz. Enaca
 • Gürsu Aşık
 • 2016-12-15 15:25:00